شهرام ناظری | دانلود آهنگ های سنتی شاد و غمگین شهرام ناظری Mp3 320 پخش آنلاین

دانلود آهنگ های شهرام ناظری

دانلود آهنگ های شهرام ناظری جدید و قدیمی

دانلود فول آلبوم تمامی آهنگ های سنتی شاد و غمگین شهرام ناظری جدید 98 و قدیمی با کیفیت عالی Mp3 پخش آنلاین در سایت موزیک مدیا

Download Music Shahram Nazeri 2019

آهنگ شهرام ناظری

دانلود آهنگ کردی لرزان لرزان شهرام ناظری

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

دانلود ترانه آب حیات شهرام ناظری پخش آنلاین

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

دانلود موزیک کردی لیلی باوانم شهرام ناظری کیفیت خوب Mp3

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

دانلود موسیقی شهرام ناظری آواز با چنگ با کیفیت عالی Mp3 پخش آنلاین

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

دانلود آهنگ کردی واران واران شهرام ناظری پخش آنلاین

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

دانلود موزیک کردی شهرام ناظری شیرین شیرین

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

دانلود ترانه شهرام ناظری سپری یا کیفیت عالی Mp3

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

دانلود آهنگ شیدا شدم شهرام ناظری

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

دانلود موسیقی زین دو هزاران من و ما شهرام ناظری با متن پخش آنلاین

زین دو هزاران من و ما ای عجبا من چه منم

گوش بنه عربده را دست منه بر دهنم

چونک من از دست شدم در ره من شیشه منه

ور بنهی پا بنهم هر چه بیابم شکنم

زانک دلم هر نفسی دنگ خیال تو بود

گر طربی در طربم گر حزنی در حزنم

تلخ کنی تلخ شوم لطف کنی لطف شوم

با تو خوش است ای صنم لب شکر خوش ذقنم

اصل تویی من چه کسم آینه‌ای در کف تو

هر چه نمایی بشوم آینه ممتحنم

تو به صفت سرو چمن من به صفت سایه تو

چونک شدم سایه گل پهلوی گل خیمه زنم

بی‌تو اگر گل شکنم خار شود در کف من

ور همه خارم ز تو من جمله گل و یاسمنم

دم به دم از خون جگر ساغر خونابه کشم

هر نفسی کوزه خود بر در ساقی شکنم

دست برم هر نفسی سوی گریبان بتی

تا بخراشد رخ من تا بدرد پیرهنم

لطف صلاح دل و دین تافت میان دل من

شمع دل است او به جهان من کیم او را لگنم

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

دانلود آهنگ سنتی دو مضراب سنتور شهرام ناظری کیفیت خوب Mp3

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

دانلود موزیک سنتی شهرام ناظری در آمد شور پخش آنلاین

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

دانلود آهنگ قطعه ارکستر شهناز از شهرام ناظری

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

دانلود ترانه شهرام ناظری سنتی قطعه ی پژواک

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

دانلود موسیقی سنتی مقدمه ارکستر پژواک شهرام ناظری پخش آنلاین

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

دانلود آهنگ ادامه مثنوی با کمانچه شهرام ناظری سنتی پخش آنلاین

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

دانلود موسیقی شهرام ناظری در آمد شور با تار با کیفیت عالی Mp3

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ شهرام ناظری

دانلود ترانه آواز مثنوی با کمانچه شهرام ناظری Mp3

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

دانلود آهنگ مقدمه شور سنتی با ارکستر شهرام ناظری کیفیت خوب Mp3

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

دانلود موسیقی سنتی شهرام ناظری تصنیف ای امان با متن

ای امان از فراقت آمان مردم از اشتیاقت آمان

از که جویم سراغت آمان آمان آمان آمان آی آمان

چشم لیلی چو بر مجنون شد

دل ز دیدار او پر خون شد

خون شد از راه دل بیرون شد

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

دانلود موزیک تصنیف پیغام سروش شهرام ناظری پخش آنلاین

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

دانلود موسیقی سنتی آواز رضوی شهرام ناظری

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

دانلود آهنگ قطعه ارکستر رضوی شهرام ناظری کیفیت عالی Mp3 پخش آنلاین

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

دانلود آهنگ آواز شهناز شهرام ناظری

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

دانلود موزیک شهرام ناظری آتش در نیستان پخش آنلاین

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

دانلود ترانه شهرام ناظری تصنیف بی قرار با متن پخش آنلاین

در هوایت بی قرارم بی قرارم روز و شب

سر ز کویت بر ندارم بر ندارم روز و شب

جان روز و جان شب ای جان تو

انتظارم انتظارم روز و شب

زان شبی که وعده کردی روز وصل

روز و شب را می شمارم روز و شب

ای مهار عاشقان در دست تو

در میان این قطارم روز و شب

در میان این قطارم این قطارم روز و شب

می زنی تو می زنی تو زخمه ها بر می رود

تا به گردون زیر و زارم زیر و زارم روز و شب

روز و شب را همچو خود مجنون کنم

روز و شب را کی گذارم روز و شب

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

دانلود آهنگ ایران جوان ( وطنم ) شهرام ناظری با متن پخش آنلاین

نام جاوید وطن صبح امید وطن

جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان

وطن ای هستی من شور و سرمستی من

جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان

بشنو سوز سخنم که هم‌آواز تو منم

همه جان و تنم وطنم وطنم وطنم وطنم

بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم

همه جان و تنم وطنم وطنم وطنم وطنم

همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان

همه شاد و خوش و نغمه‌زنان ز صلابت ایران جوان

به اصالت ایران کهن ز صلابت ایران جوان

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

دانلود ترانه نصنیف من چه دانم شهرام ناظری با متن کیفیت عالی Mp3  پخش آنلاین

مرا گویی که رایی من چه دانم من چه دانم من چه دانم

چنین مجنون چرایی من چه دانم من چه دانم من چه دانم

مرا گویی بدین زاری که هستی

به عشقم چون برایی

به عشقم چون برایی من چه دانم من چه دانم من چه دانم

منم در موج دریاهای عشقت

مرا گویی کجایی کجایی کجایی من چه دانم من چه دانم من چه دانم

مرا گویی مرا گویی به قربانگاه جان ها

مرا گویی به قربانگاه جان ها

نمی ترسی نمی ترسی که آیی من چه دانم من چه دانم من چه دانم من چه دانم

مرا گویی، مرا گویی چه می جویی دگر تو

ورای روشنایی من چه دانم من چه دانم من چه دانم من چه دانم

شبی بربود ناگه

شبی بربود ناگه شمس تبریز

ز من یکتا دوتایی من چه دانم من چه دانم من چه دانم من چه دانم من چه دانم

مرا گویی که رایی من چه دانم، من چه دانم من چه دانم

چنین مجنون چرایی من چه دانم من چه دانم من چه دانم

مرا گویی ترا با این قفس چیست

اگر مرغ هوایی

این قفس چیست

من چه دانم من چه دانم من چه دانم

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

دانلود آهنگ تصنیف چه دانستم که این سودا شهرام ناظری با متن

چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون

دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیحون

چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید

چو کشتی ام دراندازد میان قلزم پرخون

زند موجی بر آن کشتی که تخته تخته بشکافد

که هر تخته فروریزد ز گردش‌های گوناگون

نهنگی هم برآرد سر خورد آن آب دریا را

چنان دریای بی‌پایان شود بی‌آب چون هامون

شکافد نیز آن هامون نهنگ بحرفرسا را

کشد در قعر ناگاهان به دست قهر چون قارون

چو این تبدیل‌ها آمد نه هامون ماند و نه دریا

چه دانم من دگر چون شد که چون غرق است در بی‌چون

چه دانم‌های بسیار است لیکن من نمی‌دانم

که خوردم از دهان بندی در آن دریا کفی افیون

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

دانلود موزیک شهرام ناظری حیرانی

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

دانلود موسیقی کردی خور آوا شهرام ناظری

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

دانلود ترانه اندک اندک جمع مستان می رسد پخش آنلاین

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png